KOM IGÅNG MED

SPENDANALYS


En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ett ekonomiperspektiv.

BOKA EN UTBILDNING MED OSS!

SPENDANALYS

LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING VIA ZOOM


Kom igång med spendanalys

En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ett ekonomiperspektiv.


Syftet med att jobba med spendanalys är att:
Få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader etc.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Vanligt förekommande begrepp
  • Varför det är viktigt att jobba med sin spend
  • Vad en spendanalys kan innehålla
  • Spendanalys och dess olika steg
  • Hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation
  • Grundläggande tankesätt för inköpsanalys och kategoristyrning
  • Urskilja kategorisering utifrån SNI, CPV, UNSPC
  • Vilka analyser och slutsatser som kan göras utifrån en spendanalys
  • Exempel på besparingspotentialer som kan identifieras


Målgrupp
Det krävs inga förkunskaper inom spendanalys för att kunna ta del av denna kurs. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig som arbetat med spendanalys ett tag och vill fylla på med mer kunskap om spendanalysens möjligheter.


Ort
Videolänk


Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd
1/2 dag


I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka
Fyll i formuläret nedan så hjälper vi er.

VARFÖR SPENDANALYS

Genom att börja med att kategorisera organisationens spend får du en tydlig bild av i vilken kategori de största och möjligen de strategiskt mest viktiga affärerna finns samt vilka som är organisationens viktigaste leverantörer. Att definiera organisationens strategiskt mest viktiga leverantörer ger förutsättningar för tydlig leverantörsstyrning.

Spendanalys


skapar förutsättningar för strategiskt inköpsarbete.

Spendanalys


ger dig kontroll över organisationens inköp och identifierar möjligheter för besparingar.

utbildning spendanalys

Spendanalys


hjälper dig att rita upp en karta över företagets inköp